Review articlegenetiska faktorer i intervertebral skiva degeneration

låg ryggsmärta (LBP) är en viktig orsak till funktionshinder och ställer stora ekonomiska bördor på det mänskliga samhället över hela världen. Bland många faktorer som är ansvariga för LBP är degenerering av intervertebral skiva (IDD) den vanligaste störningen och är ett mål för intervention. Etiologin för IDD är komplex och dess mekanism är fortfarande inte helt förstådd. Många faktorer som åldrande, ryggradsdeformiteter och sjukdomar, ryggradsskador och genetiska faktorer är involverade i patogenesen av IDD. I den här översynen kommer vi att fokusera på de senaste framstegen i studier om de mest lovande och omfattande undersökta genetiska faktorerna associerade med IDD hos människor. Ett antal genetiska defekter har korrelerats med strukturella och funktionella förändringar inom den intervertebrala skivan (IVD), vilket kan äventyra skivans mekaniska egenskaper och metaboliska aktiviteter. Dessa genetiska och proteomiska studier har börjat belysa den molekylära grunden för IDD, vilket tyder på att genetiska faktorer är viktiga bidragsgivare till IDD: s början och progression. Genom att fortsätta förbättra vår förståelse av IDD: s molekylära mekanismer kommer specifik tidig diagnos och effektivare behandlingar för denna invalidiserande sjukdom att vara möjlig i framtiden.