påbud Bond

Bond straf: sat af retten

et forslag til påbud relief kan skade den tilbageholdte part. En domstol kan pålægge den bevægende part at give en påbudsbinding for at beskytte den påbudte part. Et påbud er et retfærdigt middel, der forbyder en person eller enhed at udføre en bestemt handling eller handlinger. Ordren kan være foreløbig eller permanent (evig). Denne mekanisme er også foreløbig, hvilket tillader udstedelse til enhver tid under retssager. Formålet er at tilbyde klageren øjeblikkelig beskyttelse mod uoprettelig skade, hvis den tilbageholdte part får lov til at deltage i den eller de forbudte handlinger. Generelt, et påbud er begrænset i tid og omfang, emnet behandles ved en hurtig høring om dets fordele. Yderligere, et påbud gives ofte, efter at en domstol har fundet, at den nævnte uoprettelige skade er sandsynlig, og at bevægeren sandsynligvis vil sejre i hans eller hendes argument for påbudet.

da en retskendelse kan forhindre en part i at udøve en ellers lovlig ret, er der en mulighed for, at påbudet senere vil blive fundet ukorrekt. En forkert tilbageholdenhed kan få parten til at lide erstatning, som den bevægelige er ansvarlig for. En påbud obligation garanterer, at den movant vil betale til eller på anden måde udføre specifikke handlinger for at “gøre den påbudte part hele”. Denne retslige virksomhed kræves generelt ved retsafgørelse og obligationsstraf (obligationsbeløb) fastsat af retten, der hører den underliggende kontrovers. En påbudsbinding forbliver i kraft, indtil retten udsteder en foreløbig kendelse, et permanent påbud udstedes, og/eller den foreløbige kendelse opløses, og sagen afgøres.

en påbud obligation skal udstedes af en kaution selskab licens i den jurisdiktion, hvori replevy handling skal indgives. At citere en replevin-obligation opnås af en kautionsforsikring med kendskab til retlige obligationsforpligtelser. Juridisk obligationsleder, kaution One, Inc. specialiseret sig i kautionsaftaler obligationer for føderale, statslige og lokale retssag domstole og domstole for appeller. Ansøgningsindsendelser gennemgås og besvares inden for en time efter modtagelsen. Vi er den mest smidige kautionsforfatter i USA. Ring (800) 373-2804, email os på [email protected] eller klik her for en live chat med en forsikringsselskab for yderligere information eller for at diskutere din påbudsbinding eller andet krav om kaution.

gennemgang og citat af Kautionsobligationer er gratis. Der er ingen forpligtelse til at købe.