Wat is het belang van communicatie in de organisatie?

het belang van communicatie is de basis van ons leven en in deze tijd zouden we zonder communicatie gehandicapt zijn. Elke dag communiceren we op een of andere manier met elkaar, door woorden, daden of zelfs uitdrukkingen te gebruiken om een boodschap over te brengen. Wij, mensen, zijn niet alleen afhankelijk van face-to-face communicatie, maar ook van het soort dat technologie naar voren brengt om die kloof tussen mensen in seconden over grote afstanden te overbruggen.

enkele voordelen van effectieve communicatieve vaardigheden zijn::

communicatie in een organisatie bepaalt de volgende punten:

communicatie handhaaft de basis van motivatie. Het helpt de werkgever te weten hoe een klus wordt gedaan en het verbeteren van de prestaties als het niet up-to-par.

communicatie is een bron van informatie en helpt bij het besluitvormingsproces en helpt bij het bepalen van de alternatieve aanpak.

Communicatie helpt ook bij het opbouwen van de houding van mensen. Een goed geïnformeerde persoon zal altijd een betere houding hebben dan een minder geïnformeerde persoon. Verschillende vormen van communicatie, zoals tijdschriften, kranten en vergaderingen, zullen werknemers helpen om verschillende attitudes te vormen.

in het huidige bedrijfsscenario kan geen enkel bedrijf afzonderlijk overleven. Socialiseren is erg belangrijk en communicatie is de tool die helpt socialiseren.

naast de andere managementfuncties helpt het ook bij het managementcontroleproces. Het stelt managers in staat om de klachten van ondergeschikten te kennen en helpt ondergeschikten om het beleid van de organisatie te kennen.

het belang van communicatie is een van de basiskenmerken van het management. Het is van cruciaal belang om het moreel van werknemers te verhogen. Het is door middel van communicatie, verbale of non-verbale, dat mensen sturen verschillende opmerkingen en eisen aan het management.

Belang van communicatie

In dit artikel vindt u:

Kenmerken van het Belang van communicatie binnen een organisatie

Coördinatie

De manager legt uit aan de werknemers van de organisatie doelstellingen en manieren van hun prestatie en ook de relaties tussen hen. Dit zorgt voor coördinatie tussen verschillende medewerkers en ook afdelingen. Communicatie dient dus als basis voor coördinatie binnen de organisatie.

vloeibaar werk

een manager coördineert de menselijke en fysieke elementen van een organisatie om soepel en efficiënt te werken. Deze coördinatie is niet mogelijk zonder goede communicatie.

besluitvorming

goede communicatie verschaft de beheerder informatie die nuttig is voor de besluitvorming. Besluiten kunnen niet worden genomen zonder informatie. Communicatie is daarom de basis voor het nemen van de juiste beslissingen.

voordelen van het belang van communicatie binnen een organisatie

verhoogt de efficiëntie van het management

de beheerder geeft doelstellingen door en geeft instructies en wijst taken toe aan ondergeschikten. Al deze aspecten houden communicatie in. Daarom is communicatie essentieel voor de snelle en effectieve prestaties van managers en de hele organisatie.

verhoogt de samenwerking op organisatorisch gebied en de vrede

het tweerichtingscommunicatieproces bevordert de samenwerking en het wederzijds begrip tussen de werknemers en ook tussen hen en het management. Dit leidt tot minder wrijving en daardoor tot industriële rust in de fabriek en efficiënte bedrijfsvoering.

verhoogt het moreel van de werknemers

goede communicatie helpt de werknemers zich aan te passen aan de fysieke en sociale aspecten van het werk. Het verbetert ook goede menselijke relaties in de industrie. Een efficiënt communicatiesysteem stelt het management in staat om ondergeschikten te motiveren, te beïnvloeden en tevreden te stellen, wat op zijn beurt hun moraal verhoogt en hen gemotiveerd houdt.

communicatiebarrières

communicatiebarrières op uw werkplek

communicatiebarrières kunnen communicatie voorkomen of een onjuiste betekenis hebben als gevolg van misverstanden die kunnen ontstaan. Daarom is het van essentieel belang dat een beheerder dergelijke belemmeringen identificeert en passende maatregelen neemt om deze te overwinnen. Belemmeringen voor communicatie in organisaties kunnen als volgt worden gegroepeerd:

semantische barrières

deze houden verband met problemen en obstakels bij het coderen en decoderen van een bericht in woorden of indrukken. Normaal gesproken ontstaan deze barrières door het gebruik van onjuiste woorden, foutieve vertalingen, verschillende interpretaties, onder andere.

psychologische barrières

emotionele of psychologische factoren werken ook als barrières voor communicatie. De mentale toestand van zowel de afzender als de ontvanger van de communicatie wordt weerspiegeld in effectieve communicatie. Een betrokken persoon kan niet correct communiceren en een boze ontvanger kan het bericht niet correct begrijpen.

organisatorische belemmeringen

factoren die verband houden met organisatiestructuur, regels en voorschriften, gezagsverhoudingen, enz. soms kunnen ze een belemmering vormen voor effectieve communicatie. In een organisatie met een sterk gecentraliseerd patroon, kunnen mensen niet worden aangemoedigd om vrije communicatie te hebben. Bovendien kunnen starre regels en omslachtige procedures een belemmering vormen voor het belang van communicatie.