Refusing to Submit to a Breathalyzer in New Jersey

New Jersey Breath Test refusion Law

wanneer u uw rijbewijs in New Jersey ontvangt, geeft u uw impliciete toestemming om chemische tests te ondergaan. “Impliciete toestemming” verwijst naar een impliciete overeenkomst tussen bestuurders van New Jersey en de staat waarin bestuurders ermee instemmen zich te onderwerpen aan chemische tests in ruil voor het voorrecht om te rijden. Chemische tests kunnen onder meer het verstrekken van bloed, adem, of urinemonsters. Daarom, als je gearresteerd voor een DUI overtreding, bent u wettelijk verplicht om zich te onderwerpen aan een blaastest.

weigering om een ademtest te ondergaan in NJ

als u weigert een blaastest te doen wanneer u daartoe door de rechtshandhaving wordt gelast, wordt u voor weigering in rekening gebracht. Het weigeren van het indienen kan bestaan uit: een antwoord dat dubbelzinnig of voorwaardelijk is; een expliciete weigering; of zwijgen. Met andere woorden, door niet expliciet akkoord te gaan met een blaastest, weigert een persoon.

naast het feit dat u wordt beschuldigd van het weigeren van in te dienen, kunt u nog steeds worden beschuldigd van het rijden onder invloed. Een blaastest is niet nodig om je te veroordelen voor rijden onder invloed.

weigering Versus Miranda

op dit moment zijn Miranda-rechten niet van toepassing op de toediening van een blaastest. Miranda waarschuwingen adviseren u over uw recht om een advocaat aanwezig te hebben. Vaak bestaat er verwarring over de vraag of een persoon recht heeft op een advocaat tijdens een blaastest. Er is geen recht op een advocaat aanwezig tijdens de administratie van een blaastest in New Jersey.

New Jersey blaastest weigering sancties

een aanklacht wegens weigering om een blaastest te ondergaan is ernstig. Een veroordeling kan dezelfde straf krijgen als een veroordeling voor rijden onder invloed. De onderstaande tabel geeft de straffen voor een weigering om zich te onderwerpen aan een blaastest volgens N. J. S. A. § 39:4-50.4. Deze straffen zijn in aanvulling op eventuele straffen die u kunt krijgen van een DUI of DWI veroordeling.

(gedurende 3 jaar)

overtreding boete Vergoedingen toeslagen verlies van rijrechten dronken Bestuurdersbronprogramma (IDRC))
1e $300-$500

School Zone: $600-$1,000

$230/dag naar New Jersey Dronken Bestuurder Resource Center Programma (IDRC)

$100 tot Dronken Rijden Fonds

$100 aan Alcohol en Revalidatie Fonds

$75 in de Buurt Services Fund

$1,000/ jaar 7 maanden – 1 jaar

School Zone: 1 – 2 jaar

Minimum van 12 uren
2e $500-$1,000

School Zone: $1,000-$2,000

$230/dag tot IDRC

$ 100 naar fonds voor dronken rijden

$ 100 naar fonds voor Alcoholonderwijs en revalidatie

$ 75 naar fonds voor Buurtdiensten

$1,000/ jaar (gedurende 3 jaar) 2 jaar

schoolzone: 4 jaar

minimaal 12 uur
3e $ 1.000 boete

schoolzone: $2,000

$230/dag IDRC

$100 tot Dronken Rijden Fonds

$100 aan Alcohol en Revalidatie Fonds

$75 in de Buurt Services Fund

$1,500/ jaar (voor 3 jaar) 10 jaar

School Zone: 20 jaar

Minimum van 12 uren

Weigering Waarschuwingen

Voor het beheer van een breathalyzer test, politieagenten nodig zijn om u te adviseren over de straffen die voor die weigert zich te onderwerpen. Het volgende wordt verstrekt door de New Jersey Division Of Motor Vehicles:

de arresterende ambtenaar moet de verweerder het volgende voorlezen::

 • u bent gearresteerd voor het besturen van een motorvoertuig, terwijl onder invloed van bedwelmende drank of drugs of met een alcoholgehalte in het bloed op, of hoger, dat is toegestaan door de wet.
 • u bent wettelijk verplicht zich te onderwerpen aan het nemen van ademmonsters voor het uitvoeren van chemische tests om het alcoholgehalte in uw bloed te bepalen.
 • er wordt een registratie gemaakt van de monsterneming, met inbegrip van de datum, het tijdstip en de resultaten. Op uw verzoek zal een kopie van dat verslag aan u ter beschikking worden gesteld.
 • eventuele waarschuwingen die eerder aan u zijn gegeven met betrekking tot uw recht om een advocaat te raadplegen, gelden niet voor het nemen van ademmonsters en geven u niet het recht om te weigeren of uit te stellen om monsters van uw adem te geven met het oog op het uitvoeren van chemische tests om het alcoholgehalte in uw bloed te bepalen. Je hebt geen wettelijk recht om een advocaat, arts of iemand anders aanwezig te hebben, om de ademmonsters te nemen.
 • nadat u monsters van uw adem hebt verstrekt voor chemische tests, heeft u het recht om een persoon of arts van uw eigen keuze te laten kiezen en op eigen kosten onafhankelijke monsters te laten nemen en onafhankelijke chemische tests van uw adem, urine of bloed uit te voeren.
 • indien u weigert monsters van uw adem te verstrekken, zult u een afzonderlijke dagvaarding voor deze weigering ontvangen.
 • elke reactie die in enig opzicht dubbelzinnig of afhankelijk is van uw toestemming voor het nemen van ademmonsters, wordt behandeld als een weigering om een ademtest te ondergaan.
 • volgens de wet kan, indien een rechtbank u schuldig acht aan het weigeren u aan chemische ademtesten te onderwerpen, uw rijbewijs voor het gebruik van een motorvoertuig door de rechtbank worden ingetrokken voor een periode van niet minder dan zeven maanden en niet meer dan 20 jaar. De rechtbank zal u ook een boete van niet minder dan $300,00 en niet meer dan $2.000, 00 voor uw weigering veroordeling.
 • elke schorsing of intrekking van een licentie voor een veroordeling tot weigering zal onafhankelijk zijn van elke schorsing of intrekking van een licentie opgelegd voor een gerelateerde overtreding.
 • Als u wordt veroordeeld voor het weigeren om chemische testen van uw adem te ondergaan, zult u door de rechtbank worden doorverwezen naar een dronken Bestuurderscentrum en zult u worden verplicht om aan de eisen van dat Centrum te voldoen op dezelfde manier als wanneer u was veroordeeld voor een schending van N. J. S. A. 39:4-50, of u zal worden onderworpen aan straffen voor uw verzuim om dit te doen.Ik herhaal, u bent wettelijk verplicht om u te onderwerpen aan het nemen van ademmonsters voor het uitvoeren van chemische tests om het alcoholgehalte in uw bloed te bepalen. Wil je nu de monsters van je adem insturen?

antwoord: _________________________________________

het Statuut van de staat van New Jersey inzake het weigeren van een blaastest

N. J. S. A. § 39:4-50.2 (toestemming voor het nemen van ademmonsters; verslag van de test; onafhankelijke test; verbod op het gebruik van geweld; het informeren van verdachten) Staten:

 • een persoon die in deze staat een motorvoertuig exploiteert op een openbare weg, straat, snelweg of quasi-openbare ruimte, wordt geacht zijn toestemming te hebben gegeven voor het nemen van ademmonsters met het oog op het uitvoeren van chemische tests om het alcoholgehalte in zijn bloed te bepalen; op voorwaarde evenwel dat het nemen van monsters plaatsvindt in overeenstemming met de bepalingen van deze wet en op verzoek van een politieagent die redelijke gronden heeft om aan te nemen dat deze persoon een motorvoertuig exploiteert in strijd met de bepalingen van R. S. 39:4-50.
 • van de monsterneming, met vermelding van de datum en het tijdstip van de monsterneming, alsmede van de resultaten van de chemische test, wordt een afschrift daarvan verstrekt of ter beschikking gesteld van de geteste persoon.
 • naast de monsters die zijn genomen en tests die onder de hierna genoemde instructies van een politieagent zijn uitgevoerd, mag de geteste persoon deze monsters en chemische tests van zijn adem, urine of bloed laten uitvoeren door een persoon of arts van zijn eigen keuze.li>
 • de politiefunctionaris stelt de geteste persoon in kennis van zijn rechten uit hoofde van de punten b) en c) van deze afdeling.
 • de verweerder mag geen chemische test als bedoeld in dit punt of een daartoe noodzakelijk Monster Uitvoeren of nemen tegen fysische weerstand. De politiefunctionaris stelt de gearresteerde evenwel in kennis van de gevolgen van de weigering om zich overeenkomstig afdeling 2 van deze gewijzigde en aanvullende akte aan een dergelijk onderzoek te onderwerpen. Een door de directeur opgestelde standaardverklaring wordt door de politie aan de gearresteerde persoon voorgelezen.L. 1966, C. 142, s. 2. Gewijzigd bij L. 1977, c. 29, s. 3; L. 1981, c. 512, s. 1, EVF. Jan. 12, 1982.

Wat moet ik doen als ik beschuldigd ben van het weigeren van een blaastest?

Als u bent aangeklaagd voor het weigeren om u te onderwerpen aan een blaastest of een andere overtreding onder invloed van rijden onder invloed, kan het Union County Advocatenkantoor Van Bramnick, Rodriguez, Grabas, Arnold & Mangan, LLC u helpen in uw verdediging. Ons kantoor vertegenwoordigt cliënten in rijden onder invloed gerelateerde overtredingen. Neem contact met ons op voor een gratis consult.

gratis raadplegingen Beschikbaar – New Jersey DUI / DWI Advocaten

u kunt ons 24 uur per dag bereiken. Bel (908) 322-7000.