Jeg Ble Feilaktig Ticketed For Feil Lane Bruk, Hva kan jeg gjøre?

    Kategorier: Uncategorized

Denne typen spørsmål avhenger av hvilken type kjørefelt du har, men du bør umiddelbart snakke med en lokal trafikkforsvarsadvokat, som forhåpentligvis kan gi deg råd om den muligheten i et tilfelle som din. Hvis du har en sak I Fredericksburg området, kan du ringe meg i dag eller gå videre og kontakte meg via min hjemmeside slik at vi kan begynne å vurdere de konkrete fakta i umiddelbar sak.

generelt kan en banebruksavgift innebære et par forskjellige typer problemer. Man kan ganske enkelt være at du er anklaget for å gjøre noen form for feil lane endring.

hvis du er anklaget for feil kjørefelt, har commonwealth bevisbyrden for at du ikke endret baner trygt, og derfor kan du ha et argument på den tanken, slik at commonwealth kanskje ikke kan bevise sin sak. Et viktig problem er å merke seg at offiseren kan trekke deg over for ikke å bruke et svingesignal mens du bytter baner. Virginia lov sier imidlertid ikke at du alltid må bruke svingesignalet ditt. Du trenger bare å bruke signalet ditt når trafikken påvirkes av manøvreren din. Så, det kan være et subtilt forsvar til en feil lane change charge.

den andre typen banebrudd som oppstår, er når DU har EN CDL-holder som kjører i venstre kjørefelt i utdanningen. Hvis du er en traktor trailer driver som er rett og slett i feil kjørefelt til feil tid, kan det være en måte at vi kunne forhandle saken ned til en mindre krenkelser for å prøve å unngå å ha et bevegelig brudd i din kjøring posten.

Uansett hvilken type lane change charge eller lane usage charge du har, kan du være kvalifisert til å gå til en kjøreskole for å få saken fullstendig avvist. Dette alternativet er ikke tilgjengelig for CDL-holdere normalt, men det er noe vi kan utforske i alle tilfeller. Jeg vil gjerne snakke med deg om fakta i ditt tilfelle for å se om dette kan være en mulighet for deg.

foto av: Storm Crypt

Dele: