Hva Er betydningen av kommunikasjon i organisasjonen?

Betydningen Av Kommunikasjon er grunnlaget for våre liv, og i denne alderen ville vi være deaktivert uten det. Hver dag kommuniserer vi med hverandre på en eller annen måte, enten ved å bruke ord, handlinger eller til og med uttrykk for å formidle en melding. Vi, mennesker, er ikke bare avhengige av ansikt-til-ansikt-kommunikasjon, men av den typen som bringer teknologi til forkant for å bygge bro over det gapet mellom mennesker på sekunder over store avstander.

noen av fordelene med effektive kommunikasjonsevner er:

Kommunikasjon i en organisasjon bestemmer følgende punkter:

Kommunikasjon opprettholder grunnlaget for motivasjon. Det hjelper arbeidsgiver vet hvordan en jobb blir gjort og forbedre ytelsen hvis det ikke er opp til pari.

Kommunikasjon fungerer som en kilde til informasjon og hjelpemidler i beslutningsprosessen og bidrar til å identifisere den alternative handlingsforløpet.

Kommunikasjon bidrar også til å bygge folks holdning. En velinformert person vil alltid ha en bedre holdning enn en mindre informert person. Ulike former for kommunikasjon, som magasiner, aviser og møter, vil hjelpe ansatte til å danne ulike holdninger.

i dagens forretningsscenario kan ingen selskap overleve i isolasjon. Sosialisering er svært viktig og kommunikasjon er verktøyet som hjelper sosialisere.

Bortsett fra de andre ledelsesfunksjonene, hjelper det også i styringskontrollprosessen. Det tillater ledere å kjenne klager fra underordnede og hjelper underordnede å kjenne organisasjonens politikk.

Betydningen Av Kommunikasjon er en av de grunnleggende egenskapene til ledelsen. Det er viktig å øke ansattes moral. Det er gjennom kommunikasjon, verbal eller ikke-verbal, at folk sender ulike kommentarer og krav til ledelsen.

 viktigheten av kommunikasjon

i denne artikkelen finner du:

Funksjoner Av betydningen av kommunikasjon i en organisasjon

Koordinering

lederen forklarer til ansatte organisasjonens mål, og måter å oppnå og også forhold mellom dem. Dette gir koordinering mellom ulike ansatte og også avdelinger. Dermed tjener kommunikasjon som grunnlag for koordinering i organisasjonen.

Fluid work

en leder koordinerer de menneskelige og fysiske elementene i en organisasjon for å løpe jevnt og effektivt. Denne samordningen er ikke mulig uten riktig kommunikasjon.

Beslutningstaking

Riktig kommunikasjon gir informasjon til administratoren som er nyttig for beslutningstaking. Beslutninger kan ikke fattes i fravær av informasjon. Derfor er kommunikasjon grunnlaget for å ta de riktige avgjørelsene.

Fordeler Med viktigheten av kommunikasjon i en organisasjon

Øker ledelseseffektiviteten

administratoren overfører mål og utsteder instruksjoner og tildeler jobber til underordnede. Alle disse aspektene innebærer kommunikasjon. Derfor er kommunikasjon avgjørende for rask og effektiv ytelse av ledere og hele organisasjonen.

Øker organisatorisk samarbeid og fred

toveiskommunikasjonsprosessen fremmer samarbeid og gjensidig forståelse mellom arbeidstakere og også mellom dem og ledelsen. Dette fører til mindre friksjon og dermed til industriell fred i fabrikken og effektiv drift.

Øker ansattes moral

God kommunikasjon hjelper arbeidstakere til å tilpasse seg de fysiske og sosiale aspektene av arbeidet. Det forbedrer også gode menneskelige relasjoner i bransjen. Et effektivt kommunikasjonssystem gjør det mulig for ledelsen å motivere, påvirke og tilfredsstille underordnede, noe som igjen øker moralen og holder dem motiverte.

kommunikasjonsbarrierer

kommunikasjonsbarrierer på arbeidsplassen

kommunikasjonsbarrierer kan hindre kommunikasjon eller ha feil betydning på grunn av misforståelser som kan oppstå. Derfor er det viktig at en leder identifiserer slike barrierer og tar passende tiltak for å overvinne dem. Barrierer for kommunikasjon i organisasjoner kan grupperes bredt som følger:

Semantiske barrierer

disse er relatert til problemer og hindringer i prosessen med koding og dekoding av en melding i ord eller inntrykk. Normalt oppstår disse barrierene på grunn av bruk av feil ord, feil oversettelser, ulike tolkninger, blant andre.

Psykologiske barrierer

Emosjonelle eller psykologiske faktorer fungerer også som barrierer for kommunikasjon. Den mentale tilstanden til både avsender og mottaker av kommunikasjonen gjenspeiles i effektiv kommunikasjon. En bekymret person kan ikke kommunisere riktig, og en sint mottaker kan ikke forstå meldingen riktig.

organisatoriske barrierer

Forhold knyttet til organisasjonsstruktur, regler og forskrifter, myndighetsforhold m.m. noen ganger kan de fungere som barrierer for effektiv kommunikasjon. I en organisasjon med et svært sentralisert mønster kan folk ikke oppfordres til å ha fri kommunikasjon. I tillegg kan stive regler og forskrifter og besværlige prosedyrer også bli et hinder for Betydningen Av Kommunikasjon.