California Asset Protection Trusts

 California Asset Protection Trust

California Asset Protection Trust

som samfunnet blir stadig mer litigious, temaet aktivum beskyttelse blir stadig viktigere. Det finnes en rekke verktøy tilgjengelig For California innbyggere som ønsker for å beskytte sine eiendeler fra kreditorer. Trusts er et av de mest populære verktøyene for eiendomsbeskyttelse over hele verden. Er En California asset protection trust en av dem? I et ord, nei. Men det er eiendomsbeskyttelse tillit alternativer For California innbyggere; den mektigste som er en offshore tillit. For de som kaller Golden State hjem, er tilgjengeligheten av ulike former for tillit og deres bruk for eiendomsbeskyttelse diskutert nedenfor.

 Hva Er Truster?

Hva Er Tillit?

Hva Er Trusts?

Trusts er fidusiære ordninger som tillater tredjeparter å forvalte eiendeler på vegne av begunstigede. Personen som forvalter eiendelene, refereres til som forvalter. Personen som danner tillit er kjent som settlor av tillit. Det finnes mange forskjellige typer tillit tilgjengelig. De kan være strukturert på en rekke måter, og kan foreskrive hvordan og når begunstigede kan få tilgang til tillit eiendeler.

Stoler arbeid ved å dele den gunstige interessen av eiendeler fra deres juridiske eierskap. Begunstigede av trusts har rettferdig interesse i eiendelene som holdes i tilliten. Imidlertid eier de ikke juridisk tittel til eiendelene som holdes i tilliten. Den juridiske tittelen på eiendelene som holdes i tilliten tilhører forvalteren. Som et resultat fungerer forvalteren som en betrodd for mottaker eller mottakere. Forvalterens eneste forpliktelse er å forvalte eiendelene som holdes i tilliten til fordel for mottakerne i henhold til tilliten. De stoler ganske ofte instruerer dem til å se bort fra andre parters interesse med hensyn til forvaltningen av tilliten.

 Aktiva Beskyttelse Klareringer

Asset Protection Trusts

Hvordan Fungerer Trusts For Asset Protection?

Trusts er et av de vanligste verktøyene som brukes for eiendomsbeskyttelse over hele verden. Når utarbeidet riktig, trusts gi noen av de sterkeste eiendelen beskyttelse tilgjengelig. Dette skyldes at kreditorens evne til å gjøre krav mot eiendeler i en tillit er begrenset til skyldnerens kontroll over den tilliten. Av denne grunn er tillit som brukes til eiendomsbeskyttelse strukturert for å begrense mottakerens innflytelse. En risiko for mottakerens eiendeler i tilliten bestemmes av mengden kontroll som mottakeren er i stand til å utøve over eiendelene i tilliten. Jo mindre kontroll en mottaker har, jo lavere evne til mottakerens kreditorer til å gjøre krav mot tillitens eiendeler. Som et resultat er visse typer tillit å foretrekke over andre for bruk i eiendomsbeskyttelsesplanlegging.

California Asset Protection Trust Law

mens noen jurisdiksjoner tillater ødeland beskyttelse av selv avgjort trusts, forbyr California lov spesifikt denne praksisen. (Vi definerer disse begrepene nedenfor. Hvis en spendthrift-tillit i California er selvoppgjort, vil den ikke gi noen grad av eiendomsbeskyttelse for bosetteren. Dette punktet er viktig fordi det betyr at Det ikke er noe slikt Som En California asset protection trust; det vil si en tillit der bosetteren som opprettet tilliten også beholder rettigheter som mottaker. Det er håndfull amerikanske stater, og enda bedre, offshore trust jurisdiksjoner, som har selvoppgjorte eiendomsbeskyttelsesforetak.

 Klareringer Tilgjengelig I California

Klareringer Tilgjengelig I California

Klareringer Tilgjengelig i California

Gjenkallelige Levende Klareringer

Gjenkallelige klareringer er klareringer som ofte brukes I California til for eiendom planlegging. Disse typer trusts er ofte referert til som levende trusts eller familie trusts. Gjenkallelige trusts transporterer eierskapet av eiendeler ved ens passering. De fungerer ved å tillate en person å tildele eiendom til en utpekt mottaker eller begunstigede ved hans eller hennes død. Bosetteren av en tilbakekallelig tillit har evnen til å kontrollere eiendelene som holdes i tilliten i løpet av livet. De har også muligheten til å endre eller avbryte tilliten når som helst.

men hvis en debitor er bosetteren av en tilbakekallelig tillit, vil tilliten ikke gi bosetteren noen betydelig grad av eiendomsbeskyttelse. Dette er hovedsakelig et resultat av bosetterens evne til å tilbakekalle tilliten. Evnen til å tilbakekalle tilliten demonstrerer evnen til å kontrollere eiendelene som holdes i tilliten. En dommer kan tvinge en til å bruke den kontrollen for å nevne ens fiende som den nye mottakeren. Som et resultat vil kreditorene til bosetteren kunne angripe trustens eiendeler.

Som California er et fellesskap eiendom stat, kan gjenkallelige stiftelser bli et poeng av contention i skilsmisse. Av denne grunn inneholder mange tillitsavtaler spesifikke bestemmelser om hva som vil skje med tilliten og dens eiendeler i tilfelle skilsmisse. Hvis en tillit ikke inneholder disse bestemmelsene, Forbyr California lov ektefeller i skilsmisseforhandlinger fra å endre eller tilbakekalle trusts. En California domstol vil gjøre den endelige avgjørelsen om hvorvidt en gjenkallelig tillit kan endres eller oppheves under skilsmisse.

Ugjenkallelige Stiftelser

Ugjenkallelige stiftelser er utformet for langsiktig forvaltning av eiendeler. De brukes ofte i eiendom planlegging. Det finnes flere forskjellige typer ugjenkallelige trusts designet for å passe bestemte formål. Imidlertid har alle uigenkallelige tillit en felles egenskap. Denne egenskapen er at bosetteren av tilliten gir opp kontroll og eierskap av eiendommen holdt i tilliten.

Ugjenkallelige klareringer blir ofte brukt for beskyttelse av eiendeler. I denne forbindelse bruker loven teorien om» trinn i skoene sine». Det vil si, hva skyldnere kan gjøre, personlig, kreditorene kan gå inn i deres sko og gjøre det samme. Bosetteren av en uigenkallelig har ikke direkte tilgang til eiendelene i tilliten. Som et resultat kan kreditorer av bosetteren generelt ikke nå eiendelene i tilliten. California lov gjør, derimot, inkluderer unntak fra denne regelen. Disse unntakene inkluderer barnebidrag krav, underholdsbidrag krav, føderale skattekrav, og statlige skattekrav.

Til Tross for det ugjenkallelige navnet, er Det også mulig Under California lov å utarbeide tilliten på en slik måte at endringer er tillatt. Dette er mulig gjennom bruk av ulike juridiske enheter, for eksempel en tillitsbeskytter. Trusts beskyttere er uinteresserte parter som tar på seg tillitsansvar for tilliten. Tillit beskyttere, som ofte regnskapsførere eller advokater, har begrenset tilsyn krefter om tillit. Det er også mulig for tilliten gjerning å tillate reservasjon av visse krefter av bosetteren å gjøre adaptive endringer i tilliten. Generelt sett, jo flere krefter en bosetter beholder, desto mindre verdifull vil tilliten være i å gi eiendomsbeskyttelse for bosetteren.

Kvalifiserte Personlige Bolig Stiftelser

de kvalifiserte personlige bolig stiftelser eller QPRTs er en form for ugjenkallelig tillit som ofte brukes i eiendom planlegging og eiendel beskyttelse. Kvalifiserte personlige bostedstoler jobber ved å flytte bosetterens personlige bolig ut av eiendommen. De gjør det ved å tildele boligen en lav gave skatt verdi. Når boligen er plassert i tilliten, er både eiendommen selv og eventuelle fremtidige verdsettelser utelukket fra bosetningens eiendom.

Kvalifiserte personlige bolig stiftelser anses å være split-interesse stiftelser. Bosetteren beholder retten til å bo i boligen leiefri i et forhåndsbestemt antall år. Resten av interessen i boligen er allokert til mottakerne av tilliten, som deres barn. Så, mottakerne bor i eiendommen for, si, 20 år. Derfra leier de eiendommen fra sine barn. Lovlig sett vil interessen som bosetteren beholder i boligen ikke være beskyttet mot krav fra kreditorer. I praksis har vi imidlertid ikke sett en kreditor forsøke å knytte krav til en bosetters gjenværende interesse. Dette er fordi det ville være svært vanskelig å selge denne interessen i en foreclosure salg. Så, det har vist seg som et levedyktig alternativ for å beskytte et hjem I California fra søksmål.

Spendthrift Trusts

Spendthrift trusts er utformet for å hindre tillit begunstigede fra å sløse bort sine midler. De gjør det ved å begrense eller helt fjerne mottakernes evne til å overføre eller tildele sin interesse for tilliten. Disse restriksjonene gjelder både inntekt og rektor av tillit. Nesten alle moderne stiftelser innlemme en ødeland klausul.

fordi begunstigede ikke beholde kontroll over sin interesse i tillit, deres kreditorer er ikke i stand til å angripe eiendeler holdt i tillit. Denne beskyttelsen gjelder imidlertid kun for eiendeler som holdes i tilliten. Når eiendommen er distribuert til mottaker, er det underlagt krav fra kreditorer. Unntaket fra denne regelen er i hvilken grad distribusjonen vil bli brukt til støtte fra mottakeren.

Skjønnsmessige Trusts

i en skjønnsmessig tillit, bobestyrer har skjønn med hensyn til timing og mengden av utdelinger av eiendeler holdt i tillit. De har også skjønn med hensyn til mottakerens identitet. Skjønnsmessige fond skal ikke inneholde kontrollerende bestemmelser som gir mandat til fordeling av tillitsmidler. De kan imidlertid inneholde bestemmelser som setter standarder for hvordan forvaltere gjør distribusjoner. Begunstigede har ingen eiendomsrett med hensyn til eiendeler holdt i en skjønnsmessig tillit. Som et resultat er det en utfordring for en mottakers kreditorer å forfølge eiendelene til en skjønnsmessig tillit.

 DAPT Og Offshore Trusts

DAPT Og Offshore Trusts

DAPT Og Offshore Trusts

Domestic Asset Protection Trusts (DAPT)

De fleste som søker eiendomsbeskyttelse søker å beskytte sine egne eiendeler, i stedet for eiendelene til mottakerne. For å oppnå dette trenger man en selvbestemt tillit. Selvoppgjort betyr at bosetteren eller grantoren som skapte tilliten, også er en tillitsmottaker.

som nevnt tidligere, er selvbestemte ødeland trusts ikke tillatt I California. Som et resultat velger Mange Innbyggere I California å etablere tillit i jurisdiksjoner der denne praksisen er tillatt. I skrivende stund er det seksten stater I Usa som tillater innenlandske aktiva beskyttelse trusts eller DAPTs.

for at en tillit til å bli betraktet som en nasjonal asset protection trust, må det være ugjenkallelig og inneholde en ødeland klausul. Det må også ha en bobestyrer som er bosatt i staten der tilliten er etablert. I tillegg må en del administrasjon av tilliten finne sted i jurisdiksjonen der tilliten er avgjort. Bosetteren av en innenlandsk eiendomsbeskyttelse kan ikke fungere som forvalter.

selv om deres banerekorder er rystende, er innenlandske eiendomsbeskyttelsesforetak å foretrekke for De ulike California asset protection trust-alternativene for å beskytte eiendelene til bosetteren. Spesielt er de langt dårligere enn offshore trusts av to grunner. For det første er innenlandske eiendomsbeskyttelsesforetak underlagt dommer FRA AMERIKANSKE domstoler. Dette inkluderer dommer om California Uredelig Transfer Act, som opphever beskyttelsen som gis av trust. Sekund, california dommere vanligvis håndheve California asset protection lover og se bort fra de i utenlandsk tillit jurisdiksjon. For det tredje er innenlandske eiendomsbeskyttelsesforetak generelt ikke beskyttet mot krav fra fritakskreditorer. Disse påstandene inkluderer barnebidrag krav, underholdsbidrag krav, føderale skattekrav, og statlige skattekrav.

Offshore Trusts

Offshore trusts gir den mest uttømmende beskyttelsen tilgjengelig For Innbyggere I California som ønsker å beskytte sine eiendeler. Som innenlandske eiendomsbeskyttelsesforetak er selvoppgjorte offshore-trusts tilgjengelige i mange jurisdiksjoner. De inneholder også spendthrift klausuler.

fordelen med en offshore tillit er at i mange jurisdiksjoner er utenlandske dommer ikke anerkjent av lokale domstoler. Som et resultat, kreditorer som ønsker å angripe eiendeler holdt i en offshore tillit må reise til utenlandsk jurisdiksjon. De må da bruke tid og penger som er nødvendige for å få saken på nytt gjennom det lokale rettssystemet. Ofte ganger, dette viser seg for å være mer problemer enn det er verdt og kreditorer vil slippe sine krav. Dess, offshore jurisdiksjoner har ofte mye kortere lover begrensninger på krav om uredelig overføring. Når klokken går ut på foreldelsesloven, eiendeler holdt i en offshore tillit er nesten untouchable. Til slutt, offshore jurisdiksjoner vanligvis ikke identifisere fritak kreditorer. Som et resultat, offshore trusts kan vise seg spesielt fordelaktig i å beskytte eiendeler i tilfelle skilsmisse. Så, for de som søker En California asset protection trust, for å beskytte sine egne eiendeler og få dem tilgjengelige for bruk på et senere tidspunkt, eksisterer de ikke under California lov. Så, det er derfor så Mange Californians søker eiendel beskyttelse velge kraften i offshore asset protection trust forvaltes av vår offshore advokatfirma.

Konklusjon

bunnlinjen er At Det ikke Er Noe Slikt Som California Asset Protection Trusts i moderne forstand av uttrykket. Det vil si at tillit I California som beskytter eiendeler der bosetteren også er en tillitsmottaker, ikke er i lovbøkene. Men det er noen svært gunstige potions, spesielt offshore asset protection trusts, som sikkert kan beskytte eiendelene Til Californians.

Sist Oppdatert 3. desember 2019