At-will Sysselsetting Og Urettmessig Oppsigelse Lover I Arkansas

Arbeidsgivere er beholden til visse statlige og føderale lover som styrer årsakene til en ansatt kan sies opp. For eksempel er arbeidsgivere forbudt å skyte en arbeidstaker basert på arbeiderens kjønn, rase, farge, religion, funksjonshemming eller alder. Å gjøre det ville være diskriminerende og arbeidsgiveren kunne få juridiske konsekvenser. Arbeidsgivere er også utestengt fra å la en arbeidstaker gå for retaliatory grunner, eller hvis det ville være i strid med en ansettelseskontrakt.

på-vil Sysselsetting I Arkansas

De fleste stater i landet er på-vil sysselsetting stater, inkludert Arkansas. At-will ansettelse betyr at enten arbeidsgiver eller arbeidstaker kan avslutte arbeidsforholdet når som helst. Det kan være av en eller annen grunn eller ingen grunn. Forhåndsvarsel er ikke nødvendig. Dette gir imidlertid ikke en arbeidsgiver rett til å brenne en ansatt hvis den bryter med visse ansettelseslover. Derfor er det viktig for arbeidsgivere å være klar over hvilke omstendigheter kan kvalifisere som unntak fra at-will sysselsetting doktrine.

Urettmessig Oppsigelse I Arkansas

Mens at-will sysselsetting doktrine gir arbeidsgivere et bredt spekter av skjønn i å ansette og skyte ansatte, betyr det ikke gi dem frie tøyler til å si opp en ansatt i enhver situasjon. Det er unntak fra regelen under både statlig og føderal lov. Ansatte kan ikke bli sparket for diskriminerende formål og kan ikke bli sparket som gjengjeldelse for å hevde sine juridiske rettigheter. Arbeidsgivere som bryter loven eller som bryter vilkårene i en ansettelsesavtale kan bli pålagt å gjeninnsette den ansatte, i tillegg til å betale tilbake lønn, fremtidig lønn, mulige skader og advokatutgifter.

Kontraktsbrudd: Ansatte som inngår en kontrakt med arbeidsgiveren, kan ikke anses som villige ansatte. Hvis en skriftlig kontrakt forhandles og inneholder vilkår om lengden på den ansattes stilling og hva som anses som rettferdig årsak til oppsigelse, er arbeidsgiver pålagt å overholde vilkårene i den avtalen. Arkansas lov anerkjenner også underforståtte og muntlige kontrakter. For eksempel, hvis et selskap har en» tre streik » politikk og at politikken kan bli funnet i en ansatt håndbok, som kan betraktes som en kontrakt. Eventuelle avvik fra arbeidsgiver av at politikken kan anses som et brudd, og arbeidsgiver kan ende opp i retten.

Diskriminering: Føderal lov forbyr arbeidsgivere med 15 eller flere ansatte fra å sparke en ansatt på grunn av hans eller hennes rase, farge, kjønn, religion, nasjonal opprinnelse eller genetisk informasjon. Bedrifter med mer enn 20 ansatte kan ikke diskriminere basert på alder (hvis arbeidstakeren er over 40 år), og arbeidsgivere med minst fire ansatte kan ikke diskriminere basert på statsborgerskapsstatus. I Tillegg er arbeidsgivere i Arkansas utestengt fra diskriminerende avfyring basert på fysisk, mental eller sensorisk funksjonshemning. Arkansas arbeidsgivere med minst ni ansatte er pålagt å overholde alle antidiskriminering lover.

Gjengjeldelse: lovene som beskytter ansatte mot diskriminering på arbeidsplassen, beskytter dem også mot å bli sparket som gjengjeldelse for å utøve sine rettigheter i henhold til loven. Med andre ord, hvis en ansatt rapporterer selskapet for en oppførsel som er ulovlig, kan arbeidsgiveren ikke brenne den ansatte for å klage. Dette kan være en ulovlig forretningsrelatert oppførsel, for eksempel ulovlig dumping av farlige materialer, eller et ansettelsesproblem, for eksempel arbeidsplasssikkerhet eller betaling av minimumslønn. Den ansattes klage trenger ikke til slutt å bli funnet gyldig, men den må ha blitt gjort i rimelig god tro. Arbeidsgivere kan heller ikke gjengjelde mot en ansatt for å delta i noen etterforskning eller høre om en klage innlevert mot hans eller hennes arbeidsgiver.

Offentlig Politikk: Det er også en på-vilje sysselsetting unntak I Arkansas for saker av offentlig politikk. En på-vilje ansatt kan ha en sak mot en arbeidsgiver hvis han eller hun sies opp, og det er i strid med en klart anerkjent offentlig politikk i staten. For eksempel kan en arbeidsgiver ikke brenne en ansatt for å nekte å bryte loven, for å utøve sin lovbestemte rett, for eksempel retten til å sende inn for arbeidstakers kompensasjon, eller for å utsette en ulovlig aktivitet.

Juridisk Ansvarsfraskrivelse

innholdet på nettstedet vårt er kun ment å gi generell informasjon og er ikke juridisk rådgivning. Vi gjør vårt beste for å sikre at informasjonen er nøyaktig, men vi kan ikke garantere det. Ikke stol på innholdet som juridisk rådgivning. For hjelp med juridiske problemer eller for en juridisk forespørsel vennligst kontakt deg advokat.