Mi a kommunikáció fontossága a szervezetben?

a kommunikáció fontossága az életünk alapja, és ebben a korban le lennénk tiltva nélküle. Minden nap ilyen vagy olyan módon kommunikálunk egymással, akár szavakkal, cselekedetekkel, akár kifejezésekkel az üzenet továbbítására. Mi, emberek, nem csak a személyes kommunikációtól függünk, hanem attól a fajtától, amely a technológiát előtérbe helyezi, hogy másodpercek alatt áthidalja az emberek közötti szakadékot hatalmas távolságokon.

a hatékony kommunikációs készségek néhány előnye:

a szervezet kommunikációja a következő pontokat határozza meg:

a kommunikáció fenntartja a motiváció alapját. Segít a munkáltatónak abban, hogy tudja, hogyan történik a munka, és javítja a teljesítményt, ha az nem felel meg a par-nak.

a kommunikáció információforrásként és segédeszközként szolgál a döntéshozatali folyamatban, és segít az alternatív cselekvési irány meghatározásában.

a kommunikáció segít az emberek hozzáállásának kialakításában is. A jól tájékozott személynek mindig jobb hozzáállása lesz, mint egy kevésbé tájékozott személynek. A kommunikáció különböző formái, például magazinok, újságok és találkozók segítenek az alkalmazottaknak a különböző attitűdök kialakításában.

a mai üzleti forgatókönyv szerint egyetlen vállalat sem maradhat fenn elszigetelten. A szocializáció nagyon fontos, a kommunikáció pedig az az eszköz, amely elősegíti a szocializációt.

a többi irányítási funkció mellett a menedzsment ellenőrzési folyamatában is segít. Ez lehetővé teszi a vezetők számára, hogy megismerjék a beosztottak panaszait, és segít a beosztottaknak a szervezet politikáinak megismerésében.

a kommunikáció fontossága a menedzsment egyik alapvető jellemzője. Fontos a munkavállalói morál növelése szempontjából. A verbális vagy nem verbális kommunikáció révén az emberek különböző megjegyzéseket és követelményeket küldenek a vezetőségnek.

 a kommunikáció fontossága

ebben a cikkben megtalálja:

a szervezeten belüli kommunikáció fontosságának jellemzői

koordináció

a menedzser elmagyarázza az alkalmazottaknak a szervezet céljait, azok elérésének módjait, valamint a közöttük fennálló kapcsolatokat. Ez biztosítja a különböző alkalmazottak és osztályok közötti koordinációt. Így a kommunikáció alapul szolgál a szervezeten belüli koordinációhoz.

folyékony munka

a menedzser koordinálja a szervezet emberi és fizikai elemeit, hogy zökkenőmentesen és hatékonyan működjenek. Ez a koordináció nem lehetséges megfelelő kommunikáció nélkül.

döntéshozatal

a megfelelő kommunikáció a döntéshozatal szempontjából hasznos információkat szolgáltat az adminisztrátor számára. Információk hiányában nem lehet döntéseket hozni. Ezért a kommunikáció a helyes döntések meghozatalának alapja.

a szervezeten belüli kommunikáció fontosságának előnyei

növeli a vezetői hatékonyságot

az adminisztrátor továbbítja a célokat és utasításokat ad ki, és feladatokat rendel a beosztottakhoz. Mindezek a szempontok magukban foglalják a kommunikációt. Ezért a kommunikáció elengedhetetlen a vezetők és az egész szervezet gyors és hatékony teljesítményéhez.

növeli a szervezeti együttműködést és a békét

a kétirányú kommunikációs folyamat elősegíti az együttműködést és a kölcsönös megértést a munkavállalók között, valamint közöttük és a vezetőség között. Ez kisebb súrlódáshoz és ezáltal ipari békéhez vezet a gyárban és a hatékony működéshez.

növeli a munkavállalói morált

a jó kommunikáció segíti a munkavállalókat a munka fizikai és társadalmi vonatkozásaihoz való alkalmazkodásban. Javítja a jó emberi kapcsolatokat az iparban is. A hatékony kommunikációs rendszer lehetővé teszi a vezetés számára, hogy motiválja, befolyásolja és kielégítse a beosztottakat, ami viszont növeli moráljukat és motiválja őket.

kommunikációs akadályok

kommunikációs akadályok a munkahelyen

a kommunikációs akadályok megakadályozhatják a kommunikációt, vagy félreértések miatt helytelen jelentéssel bírhatnak. Ezért elengedhetetlen, hogy a menedzser azonosítsa ezeket az akadályokat, és megfelelő lépéseket tegyen azok leküzdésére. A szervezetekben a kommunikáció akadályai nagyjából az alábbiak szerint csoportosíthatók:

szemantikai akadályok

ezek az üzenetek szavakba vagy megjelenítésekbe kódolása és dekódolása során felmerülő problémákhoz és akadályokhoz kapcsolódnak. Általában ezek az akadályok többek között helytelen szavak, hibás fordítások, különböző értelmezések miatt fordulnak elő.

pszichológiai akadályok

az érzelmi vagy pszichológiai tényezők szintén akadályozzák a kommunikációt. A kommunikáció küldőjének és fogadójának mentális állapota tükröződik a hatékony kommunikációban. Az érintett személy nem tud helyesen kommunikálni, a dühös címzett pedig nem érti helyesen az üzenetet.

szervezeti akadályok

a szervezeti struktúrával, szabályokkal és előírásokkal, hatósági kapcsolatokkal stb.kapcsolatos tényezők. néha akadályozhatják a hatékony kommunikációt. Egy erősen központosított mintájú szervezetben az embereket nem lehet szabad kommunikációra ösztönözni. Ezenkívül a merev szabályok és előírások, valamint a nehézkes eljárások szintén akadályozhatják a kommunikáció fontosságát.