At-will Foglalkoztatási és jogellenes felmondás törvények Arkansas

a munkáltatók lekötelezett bizonyos állami és szövetségi törvények, amelyek szabályozzák az oka a munkavállaló lehet szüntetni. Például, a munkáltatóknak tilos elbocsátani egy munkavállalót a munkavállaló neme alapján, verseny, szín, vallás, fogyatékosság vagy életkor. Ez diszkriminatív lenne, és a munkáltatónak jogi következményekkel kellene szembenéznie. A munkaadóknak azt is megtiltják, hogy megtorló okokból elengedjék a munkavállalót, vagy ha ez sérti a munkaszerződést.

akarat szerinti foglalkoztatás Arkansasban

az ország legtöbb állama akarat szerinti foglalkoztatási állam, beleértve Arkansast is. Az önkéntes foglalkoztatás azt jelenti, hogy a munkáltató vagy a munkavállaló bármikor megszüntetheti a munkaviszonyt. Lehet bármilyen okból vagy ok nélkül. Előzetes értesítés nem szükséges. Ez azonban nem biztosítja a munkáltatónak a munkavállaló elbocsátásának jogát, ha az bizonyos foglalkoztatási törvényeket sért. Ebből adódóan, létfontosságú, hogy a munkáltatók tisztában legyenek azzal, hogy milyen körülmények minősülhetnek kivételnek a tetszés szerinti foglalkoztatási doktrína alól.

jogtalan felmondás Arkansasban

míg az önkéntes foglalkoztatási doktrína széles körű mérlegelési jogkört biztosít a munkáltatóknak az alkalmazottak felvételében és elbocsátásában, nem ad nekik szabad uralmat a munkavállaló minden helyzetben történő felmondására. Vannak kivételek a szabály alól mind az állami, mind a szövetségi törvények szerint. A munkavállalókat nem lehet diszkriminatív célból elbocsátani, és nem bocsáthatók el megtorlásként törvényes jogaik érvényesítése miatt. Azok a munkáltatók, akik megsértik a törvényt vagy megsértik a munkaszerződés feltételeit, a bérek, a jövőbeni bérek, az esetleges károk és az ügyvédi díjak visszafizetése mellett kötelesek lehetnek a munkavállaló visszahelyezésére.

szerződésszegés: azok a munkavállalók, akik a munkáltatójukkal szerződést kötnek, nem tekinthetők önkéntes munkavállalóknak. Ha írásbeli szerződést tárgyalnak, és tartalmaz feltételeket a munkavállaló pozíciójának hosszáról és arról, hogy mi tekinthető a felmondás jogos okának, a munkáltató köteles betartani a megállapodás feltételeit. Arkansas törvény is elismeri hallgatólagos és szóbeli szerződések. Például, ha egy vállalat” három sztrájk ” politikával rendelkezik, és ez a politika megtalálható a munkavállalói kézikönyvben, akkor ez szerződésnek tekinthető. A munkáltató bármilyen eltérése e politikától megsértésnek tekinthető, és a munkáltató bíróság elé kerülhet.

diszkrimináció: a szövetségi törvény tiltja, hogy a 15 vagy annál több alkalmazottat foglalkoztató munkáltatók faji, bőrszín, nem, vallás, nemzeti származás vagy genetikai információ miatt kirúgjanak egy alkalmazottat. A 20-nál több alkalmazottat foglalkoztató vállalatok nem tehetnek különbséget az életkor alapján (ha a munkavállaló 40 évesnél idősebb), a legalább négy alkalmazottat foglalkoztató munkáltatók pedig nem tehetnek különbséget az állampolgárság alapján. Továbbá, az arkansasi munkáltatóknak tilos a fizikai alapú diszkriminatív tüzelés, mentális vagy érzékszervi fogyatékosság. A legalább kilenc alkalmazottat foglalkoztató arkansasi munkáltatóknak be kell tartaniuk az összes megkülönböztetésellenes törvényt.

megtorlás: azok a törvények, amelyek megvédik a munkavállalókat a munkahelyi diszkriminációtól, megvédik őket attól is, hogy megtorlásként kirúgják őket a törvény szerinti jogaik gyakorlása miatt. Más szavakkal, ha egy alkalmazott jogellenes magatartás miatt jelenti be a társaságot, a munkáltató nem bocsáthatja el a munkavállalót panasz benyújtása miatt. Ez lehet illegális üzleti magatartás, például veszélyes anyagok tiltott lerakása, vagy foglalkoztatási kérdés, például munkahelyi biztonság vagy minimálbér fizetése. A munkavállaló panaszát végül nem kell érvényesnek tekinteni, de ésszerű jóhiszeműen kell benyújtani. A munkáltatók szintén nem állhatnak bosszút a munkavállalóval szemben a munkáltatója ellen benyújtott panasz kivizsgálásában vagy meghallgatásában való részvételért.

közpolitika: Arkansasban is van egy önkéntes foglalkoztatási kivétel a közpolitikai ügyekben. Az önkéntes munkavállalónak keresete lehet a munkáltatóval szemben, ha felmondják, és ez sérti az állam egyértelműen elismert közrendjét. Például, a munkáltató nem rúghat ki egy alkalmazottat a törvény megsértésének megtagadása miatt, törvényes jogainak gyakorlása miatt, mint például a munkavállalók kártérítésének benyújtásának joga, vagy illegális tevékenység leleplezése.

jogi nyilatkozat

a weboldalunkon található tartalom csak általános tájékoztatást nyújt, nem pedig jogi tanácsot. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az információk pontosak legyenek, de nem tudjuk garantálni. Ne támaszkodjon a tartalomra jogi tanácsadásként. Jogi problémákkal kapcsolatos segítségért vagy jogi vizsgálatért kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyvédjével.