Arkansas

työnantajat ovat riippuvaisia tietyistä osavaltion ja liittovaltion laeista, jotka säätelevät työntekijän irtisanomisen syitä. Työnantajia on esimerkiksi kielletty erottamasta työntekijää työntekijän sukupuolen, rodun, ihonvärin, uskonnon, vammaisuuden tai iän perusteella. Näin toimiminen olisi syrjivää ja työnantajalle voisi koitua oikeudellisia seuraamuksia. Työnantajia kielletään myös päästämästä työntekijää vapaaksi kostosyistä tai jos se olisi työsopimuksen vastaista.

vapaaehtoiset työpaikat Arkansasissa

useimmat maan osavaltiot ovat tahdonalaisia työntekijöitä, mukaan lukien Arkansas. At-will-työsuhde tarkoittaa sitä, että joko työnantaja tai työntekijä voi milloin tahansa päättää työsuhteen. Se voi olla mistä tahansa syystä tai ilman syytä. Ennakkoilmoitusta ei tarvita. Tämä ei kuitenkaan anna työnantajalle oikeutta irtisanoa työntekijää, jos se rikkoo tiettyjä työlakeja. Siksi työnantajien on tärkeää olla tietoisia siitä, mitkä olosuhteet voivat olla poikkeuksia tahdonvaraisen työn opista.

luvaton irtisanominen Arkansasissa

vaikka vapaaehtoisen työn doktriini antaa työnantajille laajan harkintavallan työntekijöiden palkkaamisessa ja erottamisessa, se ei anna heille vapautta irtisanoa työntekijää kaikissa tilanteissa. Säännöstä on poikkeuksia sekä osavaltion että liittovaltion laissa. Työntekijöitä ei saa erottaa syrjivistä syistä, eikä heitä voi erottaa kostoksi laillisten oikeuksiensa puolustamisesta. Lakia rikkovia tai työsopimuksen ehtoja rikkovia työnantajia voidaan vaatia palauttamaan työntekijä palkkojen, tulevien palkkojen, mahdollisten vahingonkorvausten ja asianajokulujen lisäksi.

sopimusrikkomus: työntekijöitä, jotka tekevät sopimuksen työnantajansa kanssa, ei voida pitää tahdonalaisina työntekijöinä. Jos neuvotellaan kirjallinen sopimus, joka sisältää ehtoja työntekijän työsuhteen pituudesta ja siitä, mitä pidetään perusteltuna irtisanomissyynä, työnantajan on noudatettava kyseisen sopimuksen ehtoja. Arkansasin laki tunnustaa myös hiljaiset ja suulliset sopimukset. Esimerkiksi jos yrityksellä on” kolmen lakon ” käytäntö, joka löytyy työntekijän käsikirjasta, sitä voidaan pitää sopimuksena. Jos työnantaja poikkeaa tästä käytännöstä, sitä voidaan pitää rikkomuksena, ja työnantaja voi joutua oikeuteen.

syrjintä: liittovaltion laki kieltää työnantajia, joilla on vähintään 15 työntekijää, erottamasta työntekijää tämän rodun, ihonvärin, sukupuolen, uskonnon, kansallisen alkuperän tai geneettisen tiedon vuoksi. Yli 20 työntekijän yritykset eivät voi syrjiä iän perusteella (jos työntekijä on yli 40), ja vähintään neljän työntekijän työnantajat eivät voi syrjiä kansalaisuuden perusteella. Lisäksi Arkansasin työnantajilta on kielletty syrjivä potkut fyysisen, henkisen tai aistivamman perusteella. Arkansasin työnantajien, joilla on vähintään yhdeksän työntekijää, on noudatettava kaikkia syrjinnän vastaisia lakeja.

kosto: lait, jotka suojelevat työntekijöitä työpaikkasyrjinnältä, suojelevat heitä myös potkuilta kostoksi lain mukaisten oikeuksiensa käyttämisestä. Toisin sanoen, jos työntekijä tekee yhtiölle ilmoituksen laittomasta käytöksestä, työnantaja ei voi irtisanoa työntekijää valituksen tekemisestä. Kyse voi olla laittomasta liiketoimintaan liittyvästä toiminnasta, kuten vaarallisten aineiden laittomasta polkumyynnistä, tai työllisyyskysymyksestä, kuten työturvallisuudesta tai minimipalkan maksamisesta. Työntekijän valitusta ei lopulta tarvitse pitää pätevänä, vaan se on pitänyt tehdä kohtuullisen hyvässä uskossa. Työnantajat eivät myöskään saa kostaa työntekijälle, joka on osallistunut hänen työnantajaansa vastaan tehdyn valituksen tutkintaan tai kuulemiseen.

yleinen järjestys: Arkansas ’ ssa on myös oikeusapupoikkeus yleistä järjestystä koskevissa asioissa. Tahdonalaisella työntekijällä voi olla syy nostaa kanne työnantajaa vastaan, jos hänet irtisanotaan ja se rikkoo valtion selvästi tunnustamaa yleistä järjestystä. Työnantaja ei voi irtisanoa työntekijää esimerkiksi siitä syystä, että hän on kieltäytynyt rikkomasta lakia, käyttänyt lakisääteistä oikeuttaan, kuten oikeutta hakea työntekijältä korvausta, tai että hän on paljastanut laittoman toiminnan.

Vastuuvapauslauseke

verkkosivujemme sisältö on tarkoitettu vain yleistietojen antamiseen, eikä se ole oikeudellista neuvontaa. Teemme parhaamme varmistaaksemme, että tiedot ovat oikeita, mutta emme voi taata sitä. Älä luota sisältöön oikeudellisena neuvontana. Jos haluat apua oikeudellisiin ongelmiin tai oikeudelliseen tutkimukseen, ota yhteyttä asianajajaan.