8 kauniita lainauksia sovituksesta apostoleilta ja profeetoilta

8 kauniit lainaukset sovituksesta Apostolien profeetoilta

apostolit ja profeetat todistavat Kristuksesta ja Hänen jumalallisesta tehtävästään. Tänä pääsiäisenä olemme koonneet muutamia lempilainauksiamme apostoleilta sovituksesta.

Russell M. Nelson

”anna meidän . . . pohdi sovitus-sanan syvää merkitystä. Englannin kielessä komponentit ovat at-one-ment, mikä viittaa siihen, että henkilö on yhdessä toistensa kanssa. Muissa kielissä käytetään sanoja, jotka tarkoittavat joko sovitusta tai sovitusta. Sovitus tarkoittaa ” hyvittää.’Sovinto tulee latinankielisistä juurista re, joka tarkoittaa ’jälleen’; con, joka tarkoittaa’ kanssa’; ja sella, joka tarkoittaa ’ istuinta. Sovinto tarkoittaa siis kirjaimellisesti samaa kuin istuminen.”

” runsas merkitys löytyy vanhan testamentin ajan seemiläisissä kielissä esiintyvästä sovitus – sanasta. Hepreassa sovitusta tarkoittava perussana on Kafar, verbi, joka tarkoittaa ’peittää’ tai ’antaa anteeksi.’Läheistä sukua on aramean ja arabian sana kafat, joka merkitsee ’läheistä syleilyä’ —epäilemättä sukua egyptiläiselle rituaaliselle syleilylle. Viittaukset tuohon syleilyyn ovat ilmeisiä Mormonin kirjassa. Yksi sanoo, että ’ Herra on lunastanut sieluni . . . ; Olen nähnyt hänen kirkkautensa, ja olen ympäröity iankaikkisesti hänen rakkautensa käsivarsilla’ (2. Nef. 1: 15). Toinen esittää loistoisan toivon siitä, että olemme ’kietoutuneet Jeesuksen käsivarsille’ (Mormon 5:11).

”itken ilosta Pohtiessani kaiken merkitystä. Lunastetuksi tuleminen merkitsee sitä, että tulee sovitetuksi—vastaanotetaan Jumalan läheisessä syleilyssä eikä ainoastaan hänen anteeksiantonsa, vaan myös meidän sydämemme ja mielemme ykseyden ilmaisemana. Mikä etu!”

► pidät myös: Getsemanesta Golgataan-presidentti Nelsonin kauniista oivalluksista Vapahtajan sovinnosta

Boyd K. Packer

”kun meitä raastaa tai ahdistaa tai syyllisyys tai suru rasittaa, hän voi parantaa meidät. Vaikka emme täysin ymmärrä, miten Kristuksen sovitus tehtiin, voimme kokea Jumalan rauhan, joka ylittää kaiken ymmärryksen.”

Neal A. Maxwell

”koska hän on ’ laskeutunut kaiken alle’, hän käsittää täydellisesti ja henkilökohtaisesti inhimillisen kärsimyksen koko kirjon! Menneen ajan hengellisessä laulussa on erityisen koskettava ja oivaltava säe: ’kukaan ei tiedä niitä vaikeuksia, joita olen nähnyt, kukaan muu ei tiedä kuin Jeesus.’Jeesus oli tosiaan verrattomasti ’surun tuntema’, niin kuin kukaan muu.”

David A. Bednar

” Vapahtaja on kärsinyt paitsi vääryyksistämme, myös epätasa-arvosta, epäoikeudenmukaisuudesta, tuskasta, ahdistuksesta ja tunneperäisistä ahdistuksista, jotka niin usein vaivaavat meitä. Ei ole mitään fyysistä kipua, ei sielun ahdistusta, ei hengen kärsimystä, ei mitään heikkoutta tai heikkoutta, jota Sinä tai minä koskaan kohtaamme kuolevaisen matkamme aikana, jota pelastaja ei ensin kokenut. Sinä ja minä saatamme heikkouden hetkellä huutaa: ’kukaan ei ymmärrä. Kukaan ei tiedä. Kukaan ihminen ei ehkä tiedä. Mutta Jumalan Poika tietää ja ymmärtää täydellisesti,sillä hän tunsi ja kantoi taakkamme ennen kuin me koskaan. Ja koska hän maksoi äärimmäisen hinnan ja kantoi tuon taakan, hänellä on täydellinen empatia ja hän voi ojentaa meille armon käsivartensa niin monissa elämämme vaiheissa. Hän voi ojentaa, koskettaa, auttaa—kirjaimellisesti juosta luoksemme—ja vahvistaa meitä olemaan enemmän kuin voisimme koskaan olla ja auttaa meitä tekemään sellaista, mitä emme voisi koskaan tehdä luottamalla vain omaan voimaamme.”

Dieter F. Uchtdorf

” me kaikki olemme riippuvaisia pelastajasta; kukaan meistä ei voi pelastua ilman häntä. Kristuksen sovitus on ääretön ja ikuinen. Syntiemme anteeksianto tulee ehdoilla. Meidän täytyy katua, ja meidän täytyy olla halukkaita antamaan anteeksi toisille. . . Muista, että taivas on täynnä niitä, joille tämä on yhteistä: heille annetaan anteeksi. Ja he antavat anteeksi. Laske taakkasi pelastajan jalkojen juureen. Päästä irti tuomiosta. Anna Kristuksen sovituksen muuttua ja parantaa sydämesi. Rakastakaa toisianne. Antakaa toisillenne anteeksi. Armollinen saa armon.”

Thomas S. Monson

”yksi Jumalan suurimmista lahjoista meille on jälleen yrittämisen ilo, sillä epäonnistumisten ei koskaan tarvitse olla lopullisia.”

Dale G. Renlund

” armossaan Jumala lupaa anteeksiantoa, kun teemme parannuksen ja käännymme pahuudesta—niin paljon, ettei syntejämme edes mainita meille. Me voimme Kristuksen sovitustyön ja katumuksemme tähden katsoa menneitä tekojamme ja sanoa: ”Minä olin, mutta se en ole minä. Vaikka olisimme kuinka pahoja, voimme sanoa, että sellainen minä olin. Mutta se entinen paha minä en ole enää kuka olen.”

Jeffrey R. Holland

” veljet ja sisaret, yksi tämän pääsiäisajan suurista lohdutuksista on se, että koska Jeesus käveli niin pitkän, yksinäisen polun täysin yksin, meidän ei tarvitse tehdä sitä. Hänen yksinäinen matkansa toi suurta seuraa pienelle versiollemme tuosta polusta-taivaassa olevan isämme armeliaasta huolenpidosta, tämän rakkaan pojan pettämättömästä toveruudesta, Pyhän Hengen täydellisestä lahjasta, taivaassa olevista enkeleistä, esiripun molemmin puolin olevista perheenjäsenistä, profeetoista ja apostoleista, opettajista, johtajista, ystävistä. Kaikki nämä ja muut on annettu tovereiksi kuolevaisen matkallemme Jeesuksen Kristuksen sovitustyön ja Hänen evankeliuminsa ennallistamisen vuoksi. Golgatan huippukokouksesta kuuluu se totuus, että meitä ei koskaan jätetä yksin tai ilman apua, vaikka joskus meistä tuntuisikin siltä. Totisesti meidän kaikkien Lunastaja sanoi: ”Minä en jätä sinua lohduttomaksi, minä tulen sinun tykösi .”

6 LDS lainaa kun on vaikea luottaa Jumalaan

6 LDS lainaa kun on vaikea luottaa Jumalaan

6 LDS lainaa kun on vaikea luottaa Jumalaan

6 LDS lainaa kun on vaikea luottaa Jumalaan

6 LDS lainaa kun on vaikea luottaa Jumalaan

6 LDS lainaa kun on vaikea luottaa Jumalaan

6 LDS lainaa kun on vaikea luottaa Jumalaan

6 LDS lainaa kappaleelle when It ' s Hard to Trust God