Virginia Ignition Interlock-od instalace k porušení

    Kategorie: nezařazené

co je blokování zapalování?

blokování zapalování je zařízení, které je instalováno ve Vašem vozidle a blokuje zapalování, takže nemůžete nastartovat vozidlo, aniž byste prošli zařízením.

bodem blokování zapalování je určení, zda má obsluha vozidla alkohol ve svém systému. Někteří lidé to označují jako „vyhodit a jít“, protože musíte vyhodit do blokování, než budete moci skutečně nastartovat auto. Taky, systémy blokování zapalování mají tzv.“To znamená, že systémy pípnou na vás, když řídíte, a nutí vás znovu foukat do zařízení, což potvrzuje, že jste řidič a nemáte někoho jiného, kdo za vás nastartuje auto.

systémy blokování zapalování musí být instalovány schváleným poskytovatelem. Ve Virginii jsou čtyři schválení poskytovatelé. Poskytovatel je také osoba, kterou navštívíte, aby byl systém kalibrován každý měsíc. Zajišťují, že systém funguje správně a že data jsou stažena pro ty, kteří monitorují blokovací systém.

Toto je video, které jsem dal dohromady, takže můžete přesně vidět, jak to vypadá a jak s ním nastartovat auto.

budete muset mít blokování zapalování?

to je samozřejmě hlavní obava většiny lidí: budou potřebovat, nebo bude soud požadovat, aby měli blokování? Existuje příliš mnoho faktorů, o blokování jít do podrobností v krátkém článku, jako je tento; nicméně, mohu vám dát nějaké obecné pokyny o požadavcích blokování ve Virginii.

blokování je vyžadováno pro první přestupek DUI, aby bylo možné mít omezenou licenci.

pokud je to jen váš první trestný čin pro přesvědčení DUI, budete potřebovat pouze blokování, pokud jdete na omezenou licenci. To znamená, že pokud se můžete dostat pryč bez řízení za rok, kdy jste suspendováni za přesvědčení DUI, nikdy nebudete muset mít blokování. Můžete počkat rok ven, vrátit se do DMV na konci roku, zaplatit poplatek za obnovení, splnit vaše požadavky na pojištění, absolvovat řidičský test, a být zpět na silnici, aniž byste někdy potřebovali blokování.

pokud však potřebujete omezenou licenci-což je to, co většina lidí bude potřebovat, aby tento rok přežila a mohla například jet do práce-pak budete muset pro tuto omezenou licenci získat blokování zapalování. Skutečným požadavkem podle zákona je, že nebudete moci provozovat žádné vozidlo pro první 6 měsíce omezené licence, pokud nemáte na vozidle nainstalované funkční blokování zapalování.

Všimněte si, že blokování může být odstraněno po prvních 6 měsících podle uvážení soudce. Nejedná se o automatické odstranění, takže pokud máte během prvního porušení blokování 6 měsíce, soudce obvykle nedovolí, aby byl okamžitě odstraněn. Můžete mít další požadavky nebo dodatečný čas, kdy musíte mít nainstalovaný blokování.

blokování zapalování je vyžadováno pro obnovení licence pro všechny DUIs druhého přestupku.

pokud se jedná o druhý přestupek DUI, za který jste usvědčeni, budete muset v určitém okamžiku získat blokování zapalování, abyste mohli znovu řídit ve Virginii. Pokud získáte omezenou licenci, pokud máte nárok-což by mohlo být 4 měsíce nebo 12 měsíce po události, v závislosti na přesvědčení, že dostanete-pak budete potřebovat blokování zapalování ihned, abyste měli omezenou licenci. Pokud nedostanete omezenou licenci a počkáte na 3leté pozastavení, budete v tomto okamžiku potřebovat blokování, abyste získali licenci zpět. Nemůžete obejít požadavek blokování pro případ druhého přestupku, jako můžete pro případ prvního přestupku. V určitém okamžiku budete potřebovat blokování, takže má smysl získat omezenou licenci nejméně možná dva roky po odsouzení. Tímto způsobem začnou běžet hodiny blokování zapalování, takže můžete získat plnou, neomezená Licence zpět tři roky po skončení vašeho přesvědčení.

soudce může nařídit blokování zapalování.

v závislosti na vašem případu by soudce mohl potenciálně nařídit blokování zapalování v jiných situacích. Například, v případě, kdy byste mohli dostat přestávku na DUI a získat bezohledné snížení jízdy, soudce by mohl nařídit blokování zapalování, které má být umístěno na vašem vozidle, i když to nevyžaduje zákon. Soudce má docela dost uvážení pro blokování zapalování, takže to je požadavek, kterému můžete čelit, v závislosti na výsledku vašeho případu.

co stojí blokování zapalování?

Kromě otázky, zda potřebujete blokování zapalování, je další důležitou otázkou, kterou si klienti kladou, “ kolik stojí blokování zapalování?“Interlock stojí asi 80.00 $měsíčně. V loňském roce jsme provedli důkladný průzkum čtyř blokovacích společností ve Virginii a shromáždili jsme ceny, abychom mohli mít tyto informace pro klienty. Mnoho společností vrátit všechny náklady do této $ 80.00-a-měsíční platby, takže i když to není něco, co chcete platit, je poněkud cenově dostupné platit. Pokud to znamená, že nemůžete jet do práce jinak, pak je do značné míry nutné tyto peníze zaplatit.

Upozorňujeme, že někteří poskytovatelé vám mohou účtovat poplatek za odstranění blokování zapalování. To je něco, co byste měli určitě předem projednat s poskytovatelem, abyste pochopili celkové celkové náklady.

při výběru poskytovatele musíte také zvážit, zda soudce požaduje, abyste měli v systému nainstalovanou kameru. Většina soudců ve Staffordu, Fredericksburg, a Spotsylvania oblasti nyní vyžadují, abyste měli zámek zapalování s nainstalovanou kamerou. Jedna ze společností ve Virginii, Draeger, nemá k dispozici kamerové jednotky, takže se ujistěte, že si vyberete poskytovatele, který splní požadavky soudce pro váš případ.

jak funguje instalace blokování zapalování?

Virginské právo je divné. Říká se, že nelze dobrovolně nainstalovat blokování zapalování. To mi nedává smysl, protože to instalují soukromé společnosti. Nechápu, proč je stát oprávněn zakázat soukromým společnostem uzavírat smlouvy se soukromými osobami o instalaci zařízení, které nemá vliv na bezpečnost vozidla. Zákon je však jasný a stanoví, že společnosti zajišťující blokování zapalování nemohou zařízení nainstalovat, pokud to soud nenařídí.

prakticky to znamená, že nemůžete nainstalovat blokování dříve, než budete odsouzeni za DUI. Směšnost je v tom, že nemůžete přijmout trest, který na vás přijde, a připravit se na to. Nemůžete jít dopředu a dostat své kachny v řadě, než půjdete k soudu. Zákon to nedovolí.

co můžete udělat pro blokování zapalování, abyste byli připraveni na soud, je pokračovat a předem se zapsat do VASAP. Poté vás VASAP může předem kvalifikovat pro blokování zapalování a ve skutečnosti vás mohou odkázat na blokovací společnost, aby naplánovala vaši blokovací instalaci na den hned po soudu. V některých případech, v závislosti na harmonogramu soudu a harmonogramu blokovací společnosti, můžete mít schůzku s instalací ve stejný den jako soud.

výhodou je, že to opravdu zmenšuje časovou osu, kdy se vrátíte na silnici; pokud se chystáte k soudu a jste shledáni vinnými z DUI, nemůžete řídit od tohoto okamžiku, dokud nezískáte omezenou licenci a nebudete mít nainstalovaný zámek zapalování. V závislosti na oblasti, ve které se nacházíte, a na poptávce po montérech blokování může trvat nejméně několik dní (a slyšel jsem, že až pár týdnů), než se domluvíte. To je důvod, proč to může být k vaší velké výhodě, pokud se můžete dostat do VASAP brzy pre-zapsat a být schopen získat blokovací schůzku naplánované se stane přímo po soudu.

proces funguje tak, že musíte nejprve požádat soud o omezenou licenci. Dají Vám to, čemu říkám „zelené listy“, protože jsou to zelené kousky papíru. Toto je vaše skutečná omezená licenční objednávka. Vezmete zelené listy do VASAPU a necháte VASAP podepsat, abyste řekli, že jste zapsáni. Pak vás VASAP může odkázat na společnost pro blokování zapalování, aby se vaše blokování nainstalovalo. Budete muset zavolat společnosti podle vašeho výběru, abyste si naplánovali schůzku a nechali někoho, aby tam vzal vaše vozidlo, aby zařízení nainstaloval.

můžete mít na vozidle někoho jiného nainstalované blokování zapalování?

Ano. Blokovací společnosti vám umožní nainstalovat blokování na vozidlo, které není registrováno, ale musíte splnit několik požadavků.

jedním ze způsobů, jak to zvládnout, je mít skutečného registrovaného vlastníka vozidla při instalaci. Pokud není možné mít při instalaci vlastníka vozidla, můžete mít od vlastníka notářsky ověřený dopis nebo formulář, který dává blokovací společnosti povolení k instalaci blokování na vozidlo. Tento notářsky ověřený dopis bude muset být samozřejmě přítomen při instalaci, aby bylo možné nainstalovat blokování.

překvapivě se tato situace objevuje poměrně často, když máte vozidla s názvem Ve jménu manžela nebo rodiče. Zákon o blokovacích společnostech vám umožňuje mít blokování nainstalované na vozidle, které řídíte, které je pojmenováno jménem někoho jiného.

klíčovou věcí, kterou si v této situaci musíte pamatovat, je, že budete zodpovědní za jakékoli porušení registrované na tomto blokovacím zařízení. Pokud sdílíte auto s někým jiným, a oni vám umožňují nainstalovat blokování na něj, musíte si být naprosto jisti, že nebudou mít porušení blokování. To se vám vrátí a budete se o tomto porušení nějak dohadovat (a soudci neberou příliš vážně argument „nebyl jsem to já.“)

co když máte porušení blokování?

když nainstalujete blokování zapalování, bude to přes VASAP. Budou vás nechat podepsat blokovací dohodu, která v podstatě řekne, že v systému nemůžete mít žádný alkohol a pokud porušíte blokování, budete mít potíže. No, co přesně se stane?

pro vaše první porušení blokování, pokud za to převezmete odpovědnost nebo to alespoň přímo nahlásíte svému správci případů VASAP a máte nějaký typ vysvětlení, mnohokrát dostanete druhou šanci. Záleží na správci případu a je to určitě na jejich uvážení,ale nemusíte být okamžitě porušeni. Mohou zintenzivnit vaše další požadavky, například vás možná zařadí do léčebného programu (pokud jste tak ještě nebyli), ale možná nebudete okamžitě čelit porušení u soudu.

pokud a kdy vás VASAP poruší, existuje postup, co se stane. Normálně v případě DUI jste pozastavili vězení, což znamená, že máte čas nad hlavou, že nemusíte sloužit tak dlouho, jak děláte vše, co vám soud řekne. Pokud máte porušení blokování zapalování, obvykle se stane, že VASAP vrátí váš případ soudu a budete čelit možnému uložení tohoto pozastaveného vězení, což v podstatě znamená, že byste mohli jít do vězení za pozitivní foukání do vašeho blokování.

přesný postup pro porušení se liší v závislosti na soudu a správci případu. VASAP obvykle pošle soudu dopis, který tvrdí, že došlo k porušení, a pak soud určí, co se bude dít a zda dostanete capias nebo výstavní příčinu.

je vhodnější ukázat příčinu, protože je to jen příkaz, abyste se k určitému datu dostavili k soudu a hádali se o tom, proč byste neměli jít do vězení.

capias je soudní příkaz k zatčení. Pokud soudce vydá capias, obvykle doporučuji neprodleně se udat. Soudci to prostě vypadá lépe a je to pohodlnější než být zatčen.

Ať tak či onak, skončíte zpět u soudu a budete mít datum slyšení, abyste se mohli hádat o údajném porušení. Toto je určitě slyšení, kde budete chtít mít právníka, protože pravděpodobně čelíte skutečné možnosti jít do vězení.

jak bojujete proti narušení blokování?

pokud jste obviněn z foukání pozitivní na alkohol na vašem blokování, měli bychom si promluvit. Možná máte obranu, kterou můžeme použít u soudu k boji proti porušení VASAPU.

hlavním důkazem proti vám budou blokovací protokoly. Můžeme argumentovat proti protokolům se svědectvím nebo jinými důkazy o tom, že nepijete. Určitě je to Bitva do kopce, ale blokovací zařízení nejsou spolehlivá. V závislosti na situaci můžeme tvrdit, že zařízení přesně nečte obsah alkoholu v krvi. Jakýkoli počet látek by mohl rušit blokovací zařízení a samotná zařízení mohou mít falešně pozitivní výsledky.

problém samozřejmě spočívá v tom, že soudce uvěří našim důkazům.

dobrou zprávou je, že i když vás soudce shledá vinným z porušení, stále se můžeme hádat o trestu. Soudce vás nemusí zavřít. V závislosti na všech faktorech vašeho případu, jako je léčba, kterou možná děláte, a na tom, jak dobře splňujete další požadavky společnosti VASAP, bychom mohli přesvědčit soudce, aby znovu pozastavil celou dobu vězení.

foto: Národní muzeum americké historie

sdílet: