recenze článekgenetické faktory v degeneraci meziobratlových plotének

bolest dolní části zad (LBP) je hlavní příčinou postižení a ukládá obrovskou ekonomickou zátěž pro lidskou společnost po celém světě. Mezi mnoha faktory odpovědnými za LBP je degenerace meziobratlových plotének (IDD) nejčastější poruchou a je cílem intervence. Etiologie IDD je složitá a její mechanismus stále není zcela pochopen. Do patogeneze IDD se podílí mnoho faktorů, jako je stárnutí, deformity a nemoci páteře, poranění páteře a genetické faktory. V tomto přehledu se zaměříme na nedávný pokrok ve studiích nejslibnějších a rozsáhle zkoumaných genetických faktorů spojených s IDD u lidí. Řada genetických defektů byla korelována se strukturálními a funkčními změnami v intervertebrálním disku (IVD), což může ohrozit mechanické vlastnosti disku a metabolické aktivity. Tyto genetické a proteomické studie začaly osvětlovat Molekulární základ IDD, což naznačuje, že genetické faktory jsou důležitými přispěvateli k nástupu a progresi IDD. Pokračováním ve zlepšování našeho chápání molekulárních mechanismů IDD bude v budoucnu možná specifická včasná diagnostika a účinnější léčba tohoto invalidizujícího onemocnění.