nový přístup ke starému problému: vnitřní filtrační efekt typu I a II ve fluorescenci

fluorescenční technika je velmi populární a byla použita v mnoha oblastech výzkumu. Je to jednoduché ve svých předpokladech, ale není příliš snadné použití. Jedním z hlavních problémů je vnitřní filtrační efekt (IF) I a II, který se odehrává v kyvetě. Pokud je typ i trvale přítomen, ale pokud typ II nastane pouze tehdy, když se překrývají absorpční a fluorescenční spektra. Aby se zabránilo typu IF I, absorpce v kyvetě by měla být menší než 0, 05, což je však v mnoha experimentech velmi obtížné získat. V této práci navrhujeme novou metodu řešení těchto problémů v případě fluorimetru zatmění Cary, který má vodorovně orientované štěrbiny, založené na starých rovnicích vyvinutých v polovině minulého století. Tuto metodu lze použít i pro jiné nástroje, a to i s vertikálně orientovanými nosníky, protože sdílíme skripty napsané v prostředí MATLAB a GRAMS / AI. Výpočty v naší metodě umožňují specifikovat parametry geometrie paprsku v kyvetě, které jsou nezbytné pro získání správného tvaru a intenzity fluorescence emisních a excitačních spekter. Taková specifická závislost intenzity fluorescence na absorbanci může v mnoha případech dovolit možnosti stanovení kvantového výtěžku (QY) pomocí svahů přímek, což bylo prokázáno použitím roztoků tryptofanu (Trp), tyrosinu (Tyr) a Rhodaminu B (RhB). Například za předpokladu, že QY=0,14 pro Tyr, QY stanovená pro RhB dosáhla QY=0,71±0.05, ačkoli měření pro Tyr a RhB bylo provedeno v úplně jiném spektrálním rozsahu.