Celiakie a Vaše práva na dlouhodobé dávky v invaliditě.

přidal Nancy Cavey
v dlouhodobé postižení

celiakie

celiakie je trvalá nesnášenlivost pšeničných bílkovin a příbuzných proteinů rozpustných v alkoholu (prolaminů), které se vyskytují v žitě a ječmeni.

celiakie právník postižení

celiakie může vést k autoimunitnímu onemocnění, které může mít za následek zánět a malabsorpci kritických vitamínů, minerálů a kalorií a nakonec dlouhodobé postižení.

známky a příznaky celiakie

tyto příznaky a příznaky mohou zahrnovat:

1.) Průjem,

2.) Anémie z nedostatku železa,

3.) Intolerance laktózy,

existují také „neklasické“ příznaky, jako je bolest břicha, klíčem k potvrzení diagnózy je biopsie tenkého střeva a vaše reakce na bezlepkovou dietu.

protože celiakie je autoimunitní stav, můžete mít dlouhodobé postižení trvalé poškození střev, na rozdíl od těch, kteří jsou prostě alergičtí na nesnášenlivost pšenice nebo lepku.

dlouhodobé dávky v invaliditě pojišťovna není vždy snadné pro ty s celiakií získat dlouhodobé dávky v invaliditě.

můžete se dozvědět více o svých právech na dlouhodobé postižení, pokud máte celiakii kontaktováním Tampa Bay celiakie právník Nancy Cavey, který vám může pomoci získat dlouhodobé invalidní dávky, které si zasloužíte.